315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Tag : insomnia

Development of the Thai version of the Athens Insomnia Scale (AIS-Thai)

โปสเตอร์งานวิจัยของ พ.ต.นพ.ปิยวัฒน์ ฉลาดสกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประสาทวิทยาชั้นปีที่ 2 นำเสนอ e-poster ในงานประชุมประจำปีสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยปี 2564 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านของสมาคมประสาทวิทยาประจำปี 2564

Read More