315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Tag : COVID-19

ประกาศ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน

ประกาศ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

Read More

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ได้ประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียงที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ทั้งกับผู้รับวัคซีนโดยตรง และบุคคลอันเป็นที่รักของทุกท่าน เราจะได้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยพร้อมหน้ากัน

Read More

โรคไข้สมองอักเสบที่อาจพบได้ในผู้ป่วย COVID-19

โรคไข้สมองอักเสบที่อาจพบได้ในผู้ป่วย COVID-19 เป็นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจาก ไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่ทราบสาเหตุต่อการเกิดที่ชัดเจน COVID-19- สามมารถก่อให้เกิดสมองอักเสบอักเสบแบบเฉียบพลัน มีรายงานผู้ป่วยรายแรกที่ตรวจพบว่ามีภาวะสมองอักเสบจาก ไวรัส COVID-19 ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ไม่บ่อยจากการติดเชื้อจากไวรัส เช่น จากไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ ภาวะสมองอักเสษแบบเฉียบพลันชนิด Acute necrotizing encephalopathy (ANE) มีความสัมพันธ์กับการมีการกระตุ้นสารทางระบบน้ำเหลืองไซโตไคน์ (cytokine) ออกมาจำนวนมากในสมอง (cytokine storms) ทำให้เกิดอันตรายต่อเซลล์สมอง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ coronavirus อย่างรุนแรง…

Read More