315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Tag : 2-day pmk

Optimizing Post Stroke Epilepsy Management

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการหัวข้อ Optimizing Post Stroke Epilepsy Management ในงานอบรมวิชาการแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2-day PMK Neurology conference 2020. “Practical approach in Neurology”

Read More

Improving clinical outcomes in patients with depressive disorders

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการหัวข้อ Improving clinical outcomes in patients with depressive disorders ในงานอบรมวิชาการแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2-day PMK Neurology conference 2020. “Practical…

Read More

Management of Parkinson’s disease in special situations

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการหัวข้อ Management of Parkinson’s disease in special situations ในงานอบรมวิชาการแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2-day PMK Neurology conference 2020. “Practical approach…

Read More