315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Tag : พาร์กินสัน

เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม

รายการ ‘เสวนาพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้’ โดยชมรมโรคพาร์กินสันไทย Ep.1 “เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม”

Read More

การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน

การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึกเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน จัดทำโดยบริษัท เมดโทรนิค

Read More