315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Services

We Provide Following

Services

Dental

Nam lacus nunc, commodo bibendum ex sit amet, dapibus consectetur nibh. Morbi pellentesque turpis eu velit posuere imperdiet.

Cardiology

Nam lacus nunc, commodo bibendum ex sit amet, dapibus consectetur nibh. Morbi pellentesque turpis eu velit posuere imperdiet.

Orthopedic

Nam lacus nunc, commodo bibendum ex sit amet, dapibus consectetur nibh. Morbi pellentesque turpis eu velit posuere imperdiet.

Gynaecologist

Nam lacus nunc, commodo bibendum ex sit amet, dapibus consectetur nibh. Morbi pellentesque turpis eu velit posuere imperdiet.

Pediatrist

Nam lacus nunc, commodo bibendum ex sit amet, dapibus consectetur nibh. Morbi pellentesque turpis eu velit posuere imperdiet.

General OPD

Nam lacus nunc, commodo bibendum ex sit amet, dapibus consectetur nibh. Morbi pellentesque turpis eu velit posuere imperdiet.

WhyCHOOSE US

Friendly Staff

Sapien a dignissim accumsan faucibus hendrerit pulvinar facilisis mattis suspendisse adipiscing vulputate.

Best Facility

Sapien a dignissim accumsan faucibus hendrerit pulvinar facilisis mattis suspendisse adipiscing vulputate.

Ambulance Service

Sapien a dignissim accumsan faucibus hendrerit pulvinar facilisis mattis suspendisse adipiscing vulputate.

Medical Privacy

Sapien a dignissim accumsan faucibus hendrerit pulvinar facilisis mattis suspendisse adipiscing vulputate.

FAQ'sQUESTIONS & ANSWERS

HOW DO I MAKE AN APPOINTMENT?

Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

Accepting Insurance Cards?

Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

HOW MANY VISITS WILL I NEED?

Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

HOW IT COSTS?

Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

HOW DO I CANCEL MY APPOINTMENT(S)?

Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

How competent are our staff?

Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

The Trust of Over 6000 Patients with Many Loves

Imperdiet a vestibulum at vestibulum curabitur odio a ad lobortis curabitur parturient habitant adipiscing ac phasellus facilisi non dolor gravida hac nam ante in suscipit. Nulla imperdiet ad dignissim parturient a ullamcorper metus ridiculus at sociosqu adipiscing a nam parturient odio. Tempus donec potenti id mi a nullam parturient in ullamcorper morbi pulvinar a odio mus cursus nunc vestibulum.

Bronze Plan

$ 99 / Yr

Ullamcorper Metus Ridiculus

Tempus donec potenti

Vestibulum dictum sagittis

Parturient feugiat habitant

Ultrices vehicula litora

Silver Plan

$ 199 / Yr

Ullamcorper Metus Ridiculus

Tempus donec potenti

Vestibulum dictum sagittis

Parturient feugiat habitant

Ultrices vehicula litora

Gold Plan

$ 299 / Yr

Ullamcorper Metus Ridiculus

Tempus donec potenti

Vestibulum dictum sagittis

Parturient feugiat habitant

Ultrices vehicula litora