พันตรี ปิยวัฒน์ ฉลาดสกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านของสมาคมประสาทวิทยาประจำปี 2564