พญ.เชษฐ์สุดา ลิ้มวัฒนา ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงาน International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders 2022