งานให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคพาร์กินสัน 5 เมษายน 2562