315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

พ.อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์

General neurology, Movement Disorders

  • Specialty:
    ประสาทวิทยา
  • Qualification:
    พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)
  • Working Days:
    Tuesday9:00 - 12:00 Wednesday9:00 - 12:00 Thursday16.30 - 20.00 Saturday9.00 - 12.00