315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

พ.ท.หญิง ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร

General neurology, Dementia

  • Specialty:
    ประสาทวิทยา
  • Qualification:
    พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา)
  • Working Days:
    Monday9.00 -12.00 Thursday9.00 -12.00