315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

พล.อ. สีมา ศุภเกษม

General neurology

  • Specialty:
    Neurology
  • Qualification:
    พ.บ. ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) ว.ว. (ประสาทวิทยา)
  • Working Days:
    Monday9:00 - 12:00 Wednesday9:00 - 12:00