315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

พล.ต. ดร. โยธิน ชินวลัญช์

General neurology, Epilepsy, Sleep disorders

  • Specialty:
    ประสาทวิทยา
  • Qualification:
    พ.บ. ว.ว. (ประสาทวิทยา) Ph.D. (Clinical Pharmacology)
  • Working Days:
    Tuesday9.00 - 12.00 Wednesday9.00 - 12.00