315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Our services

ห้องตรวจโรคประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า

ให้บริการตรวจรักษาโรคทางระบบประสาท 

เปิดทำการวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี  เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การตรวจพิเศษต่างๆ

เจาะน้ำจากชั้นใต้เยื่อหุ้มไขสันหลังเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจเส้นเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง (TCD) และตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ (CDUS)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

ตรวจการนอนหลับ (Sleep lab)

*การตรวจพิเศษต่างๆ ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ที่ห้องตรวจโรคก่อน