315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Departments

For a healthier life

Physicians

Fusce maecenas cum non lacinia tincidunt a arcu vestibulum dictum sagittis ultricies vestibulum iaculis parturient feugiat habitant ad parturient eros nibh eget facilisis parturient consectetur vestibulum litora suspendisse convallis. Ut ultrices adipiscing suscipit varius interdum ipsum interdum odio natoque facilisi mollis non porta a dictum pulvinar.

Read More

For a Brighter Smile

Dental

Fusce maecenas cum non lacinia tincidunt a arcu vestibulum dictum sagittis ultricies vestibulum iaculis parturient feugiat habitant ad parturient eros nibh eget facilisis parturient consectetur vestibulum litora suspendisse convallis. Ut ultrices adipiscing suscipit varius interdum ipsum interdum odio natoque facilisi mollis non porta a dictum pulvinar.

Read More

For a healthy heart

Cardiology

Fusce maecenas cum non lacinia tincidunt a arcu vestibulum dictum sagittis ultricies vestibulum iaculis parturient feugiat habitant ad parturient eros nibh eget facilisis parturient consectetur vestibulum litora suspendisse convallis. Ut ultrices adipiscing suscipit varius interdum ipsum interdum odio natoque facilisi mollis non porta a dictum pulvinar.

Read More

For a your kids

Pediatric

Fusce maecenas cum non lacinia tincidunt a arcu vestibulum dictum sagittis ultricies vestibulum iaculis parturient feugiat habitant ad parturient eros nibh eget facilisis parturient consectetur vestibulum litora suspendisse convallis. Ut ultrices adipiscing suscipit varius interdum ipsum interdum odio natoque facilisi mollis non porta a dictum pulvinar.

Read More