315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Category : Movement Disorders

MDS EDUCATION ROADMAP

แนวทางการศึกษาทางด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ สำหรับประสาทแพทย์และอายุรแพทย์ที่สนใจ โดยสมาคมประสาทแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความผิดปกตินานาชาติ

Read More

การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน

การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึกเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน จัดทำโดยบริษัท เมดโทรนิค

Read More