315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Category : Medical NEWS

โครงการโรคลมชักโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โครงการโรคลมชักโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีการก่อตั้งตั้งแต่ปี 2000 โดยในเบื้องต้นได้มีการก่อตั้งคลีนิกโรคลมชักและมีการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร คลีนิกโรคลมชักได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักแก่ผู้ป่วยพลเรือนทั่วไป ข้าราชการทั่วไป ข้าราชการทหารและครอบครัว โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคลมชักทั่วไปและผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อยา มีการรักษาโดยการใช้ทั้งยาและการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดรักษา โดยมีคณะแพทย์ที่ก่อตั้ง โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจรดังนี้ หัวหนัาโครงการและผู้ก่อตั้ง  พลตรี ดร.นพ.โยธิน  ชินวลัญช์ ประสาทศัลยแพทย์   …

Read More

โรคไข้สมองอักเสบที่อาจพบได้ในผู้ป่วย COVID-19

โรคไข้สมองอักเสบที่อาจพบได้ในผู้ป่วย COVID-19 เป็นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจาก ไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่ทราบสาเหตุต่อการเกิดที่ชัดเจน COVID-19- สามมารถก่อให้เกิดสมองอักเสบอักเสบแบบเฉียบพลัน มีรายงานผู้ป่วยรายแรกที่ตรวจพบว่ามีภาวะสมองอักเสบจาก ไวรัส COVID-19 ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ไม่บ่อยจากการติดเชื้อจากไวรัส เช่น จากไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ ภาวะสมองอักเสษแบบเฉียบพลันชนิด Acute necrotizing encephalopathy (ANE) มีความสัมพันธ์กับการมีการกระตุ้นสารทางระบบน้ำเหลืองไซโตไคน์ (cytokine) ออกมาจำนวนมากในสมอง (cytokine storms) ทำให้เกิดอันตรายต่อเซลล์สมอง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ coronavirus อย่างรุนแรง…

Read More