315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Category : General neurology

ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมประสาทวิทยา 2563

ขอเรียนเชิญประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Vedio on demand)
Theme: “Clinical Signs and Common Consultation in Neurological Practice”

Read More