315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Category : ความรู้เพื่อประชาชน

การฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ชมรมโรคพาร์กินสันไทยของเชิญชวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

Read More

เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม

รายการ ‘เสวนาพาร์กินสัน รู้เท่าทัน สั่นต้องสู้’ โดยชมรมโรคพาร์กินสันไทย Ep.1 “เป็นโรคพาร์กินสัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม”

Read More

ประกาศ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน

ประกาศ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

Read More

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ได้ประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียงที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ทั้งกับผู้รับวัคซีนโดยตรง และบุคคลอันเป็นที่รักของทุกท่าน เราจะได้กลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยพร้อมหน้ากัน

Read More

“Stroke รู้ เร็ว รอด” โดย อ.เจษฎา อุดมมงคล

ความรู้เพื่อประชาชน “Stroke รู้ เร็ว รอด” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง

Read More