315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Blog No Sidebar

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบสอง ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

Read More

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship in Neurology) เข้ารับการฝึกอบรม 2567- 2569 รับทั้งผู้ที่มีต้นสังกัดและอิสระ สนใจสมัครติดต่อแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Read More

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาปีการศึกษา 2567

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2567 ดังนี้   1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2567-2569 รวม 2 ตำแหน่ง 2. แพทย์ประจำบ้าน 2567-2570…

Read More