315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

Blog No Sidebar

2-day PMK Neurology: Comprehensive review in Neurology 2021 (Virtual Conference)

งานอบรมวิชาการประจำปีของแผนกประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จัดในรูปแบบ Virtual conference ในวันที่ 20, 21, 27, และ 28 พฤศจิกายน 2564 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับชม

Read More

Management of motor fluctuations and dyskinesia in Parkinson’s disease patients.

การบรรยายของอาจารย์ ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในงาน Meet the expert conference 2021 โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย)…

Read More