315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
contact@pmkneurology.com
0-2763-3026, 0-2763-3027
Mon - Fri : 8:00 AM to 4:00 PM
MAP

2-day PMK Neurology: Comprehensive review in Neurology 2021 (Virtual Conference)

งานอบรมวิชาการประจำปีของแผนกประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

จัดในรูปแบบ Virtual conference

วันที่ 20, 21, 27, และ 28 พฤศจิกายน 2564 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับชม

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

Re-Run the virtual conference!

เข้ารับชมย้อนหลังผ่าน Zoom meeting ได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป