สะดวก-ง่ายกว่าเดิมกับเบอร์ใหม่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สะดวก-ง่ายกว่าเดิม : เบอร์ใหม่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถติดต่อและเลื่อนนัด-รับยาทางไปรษณีย์…ได้ที่หมายเลข 1411 และ หมายเลข 02-7639300