วันสมองโลก 2020

เนื่องในโอกาส วันสมองโลก (World Brain Day) ในวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น เป็นโอกาส สำคัญโอกาสหนึ่งในการรณรงค์ ในเห็นความสำคัญของสมองและโรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง เพื่อหยุดยั้งหรือชะลอปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมอง

วันสมองโลกปีนี้ เป็นปีรณรงค์ เพื่อหยุดยั้งโรคพาร์กินสัน ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความสำคัญเนื่องจากส่งผลต่ออาการได้ทุกส่วนของร่างกาย รวมไปถึงจิตใจ ทำให้คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลเสียไป ดังนั้นอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแรง ร่วมใจกัน เพื่อหยุดยั้งโรคพาร์กินสัน ต่อไปในอนาคต

เตรียมพบกับกิจกรรม face book live กิจกรรมจากศูนย์การรักษาโรคพาร์กินสัน ทั่วประเทศไทย กิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน และกิจกรรมดนตรีสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน พร้อมกัน ได้ทางเพจ Parkinson Chula Fanpage ได้ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม นี้ เวลา 13.00 – 15.00 น แล้วพบกันนะคะ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวล่าสุดได้ที่ Parkinson Chula Fanpage, ชมรมโรคพาร์กินสันไทย