รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellowship in Neurology) เข้ารับการฝึกอบรม 2567- 2569 รับทั้งผู้ที่มีต้นสังกัดและอิสระ

สนใจสมัครติดต่อแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า