รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาปีการศึกษา 2567

แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา
ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

 

1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2567-2569 รวม 2 ตำแหน่ง
2. แพทย์ประจำบ้าน 2567-2570 และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2568-2570 รวม 5 ตำแหน่ง

ใบสมัคร รพ.พระมงกุฎเกล้า

ใบสมัครสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 

ต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Email: contact@pmkneurology.com

Tel: 0-2763-3026, 0-2763-3027, 0-2763-9300 (เวลาราชการ)

  • 0-2763-3026, 0-2763-3027, 0-2763-9300