รณรงค์เพื่อหยุดยั้งโรคพาร์กินสัน

เนื่องในโอกาส วันสมองโลก (World Brain Day) ในวันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น เป็นโอกาส สำคัญโอกาสหนึ่งในการรณรงค์…

Posted by Parkinson Chula Fanpage on Friday, July 17, 2020