ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมประสาทวิทยา 2563

ขอเรียนเชิญประสาทแพทย์ แพทย์ผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ (Vedio on demand)
Theme: “Clinical Signs and Common Consultation in Neurological Practice” ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2563
ค่าลงทะเบียน 4 วัน 500 บาท สามารถดู video ได้ทุกเรื่อง เป็นเวลา 1 เดือนหลังประชุมเสร็จสิ้น
ท่านสามารถลงทะเบียนลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR code สอบถามเพิ่มเติม 02-716-5994

 

Download Poster