การนำเสนอยาเข้ารพ.รร.6 ผ่านแผนกประสาทวิทยา วาระ 1/2564

ขอให้บริษัทที่ต้องการเสนอยาเข้ารพ.รร.6 ผ่านแผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม ทำแฟ้มเอกสารมาส่ง น.ส.จิรารัตน์ คำทะ ที่เคาท์เตอร์พยาบาลภายใน 12:00น. วันที่ 2 เมษายน 2564 (หลังจากนั้นทางแผนกจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี)